Wsparcie dla firm

W Sensum.Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego, świadczymy szeroki zakres usług przewidzianych dla Klienta firmowego lub instytucjonalnego. Ich merytoryka, może dotyczyć zarówno indywidualnego lub grupowego aspektu opieki psychologicznej nad pracownikami, jak również odnosić się do zagadnień lub procesów typowo biznesowych. Staramy się nie narzucać formy świadczonych usług, realizując sesje, warsztaty, wykłady, szkolenia czy webinaria, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

 

W podstawowym wariancie naszych usług, włączamy pracowników w autorski program dbania o swoje zdrowie psychiczne. Program ten może być prowadzony zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie, a w jego ramach oferujemy dwie główne formy opieki:

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne / psychoterapeutyczne dla pracowników i współpracowników (psychoterapia indywidualna, która w uzasadnionych przypadkach może być zastąpiona terapią par lub terapią rodzin, interwencja kryzysowa, wsparcie obcojęzyczne - EN / UA)
 • Stacjonarne lub zdalne dyżury psychologa

 

Rozszerzeniem indywidualnego programu wsparcia dla pracowników, jest wsparcie odnoszące się do płaszczyzny biznesowego lub operacyjnego funkcjonowania Klienta firmowego. W tym przypadku, jesteśmy w stanie zaproponować usługi odnoszące się do:

 • Wsparcia kryzysowego dla managerów, całych struktur lub poszczególnych zespołów
 • Wsparcia wewnętrznych procesów firmowych np. procesu rekrutacji na stanowiska managerskie lub specjalistyczne, uzupełniając go o przeprowadzanie testów psychologicznych (m.in. NEO - PI - R, EPQ - R)
 • Opracowywania diagnoz i opinii psychologicznych
 • Wsparcia w eliminacji występowania czynników niechcianych: np. zwiększonej rotacji pracowników, braku identyfikacji z firmą etc.
 • Wsparcia dla zespołów w sytuacjach kryzysowych (m.in. samobójstwa, wypadki jednego z pracowników, restrukturyzacje, zwolnienia masowe)

 

W zależności od wskazanych przez Klienta trudności, przeprowadzamy także warsztaty, szkolenia, webinaria czy wykłady, których tematyka może odnosić się m.in. do:

 • Psychoedukacji, obejmując swoim zakresem zrozumienie źródeł przeżywanych emocji (lęk, strach czy złość) oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi
 • Umiejętności sprawczego reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • Przeciwdziałania stresowi (uczestnicy nabywają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę, dotyczącą radzenia sobie z przewlekłym stresem)
 • Profilaktyki z zakresu uzależnień behawioralnych
 • Skutecznej komunikacji wewnętrznej, a także skutecznej komunikacji i rozumienia Klienta
 • Zrozumienia swojej roli w organizacji oraz ułatwieniu współpracy w zespole
 • Zarządzania sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

 

Każda ze świadczonych usług, poprzedzona jest identyfikacją i analizą konkretnych potrzeb Klienta, które następnie są podstawą wszelkich, podejmowanych przez nas działań. W ramach oferty, przedstawimy zakres usługi oraz jej wariantowy konspekt, dopasowując się do specyfiki organizacji i potrzeb uczestników.

 

 

Wśród dotychczas zrealizowanych przez nas usług, można wymienić:

 • Kancelaria prawna - warsztaty dla pracowników, których celem był rozwój i wzmocnienie umiejętności komunikacji, mając na uwadze pracę z klientami w trudnych sytuacjach życiowych. Szczególny nacisk został położony na nabycie praktycznych umiejętności wsparcia kontrahentów, przy jednoczesny zachowaniu celu rozmowy, a także pozyskaniu niezbędnych informacji i wspólne wypracowanie jasnego stanowiska w prowadzonych sprawach.
 • Firma IT - świadczone usługi obejmują zarówno warsztaty dla managerów, dotyczące skutecznego zarządzania i komunikacji w sytuacji kryzysowej z pracownikami narodowości ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej, jak i wsparcie psychologiczne (zarówno zespołowe, jak i indywidualne), dla tych właśnie pracowników.
 • Firma HR - stała usługa, która uzupełnia wewnętrzny proces rekrutacji kandydatów na wyższe stanowiska managerskie, o przeprowadzanie testów psychologicznych wraz ze sporządzaniem opinii psychologicznych
 • Firma logistyczna - warsztaty z kryzysowego wsparcia psychologicznego dla grupy pracowników, wobec szczególnie trudnej i niespodziewanej sytuacji, która wykraczała poza możliwość adaptacji.
 • Firma produkcyjna - usługa polegająca na przeprowadzeniu psychologicznych testów osobowości oraz wykonania diagnozy psychologicznej, dla osób przyjmowanych na wyższe stanowiska managerskie (zarówno handlowe, jak i realizacyjne). Usługa ta była uzupełnieniem wewnętrznego procesu rekrutacji, prowadzonego przez Klienta.
 • Firma IT - warsztat psychoedukacyjny dla grupy 50 pracowników, obejmujący zagadnienia z zakresu zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem depresji. Celem warsztatu było zarówno przybliżenie pojęcia depresji (przyczyny, objawy i skutki), jak i podniesienie samoświadomości uczestników.
 • Firma IT - objęcie wszystkich pracowników i współpracowników Klienta, programem wsparcia zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej. Dodatkowo została przeprowadzona seria warsztatów ze skutecznej komunikacji, zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy zespołami projektowymi

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontakt pod numerem 573 921 771 lub adresem [email protected]

 

Rezerwuj wizytę online

Umów się na spotkanie, to bardzo proste!

Rezerwuj wizytę
SERWIS WYKORZYSTUJE PLIK COOKIES W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ PERSONALIZACJI USTAWIEŃ SERWISU
Serwis internetowy www.centrumsensum.pl (Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego) używa plików „cookies”. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie działania plików „cookies” znajduje się w nocie prawnej. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków.