Diagnoza psychologiczna (testy psychologiczne)

Diagnoza psychologiczna jest procesem, w ramach którego, staramy się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidzieć możliwości i sposób ich zmiany. W zależności od dobranych metod badawczych, spotykamy się na jednym lub dwóch spotkaniach.

Każdorazowo przed wykonaniem testów psychologicznych, diagnosta przeprowadza wywiad kliniczny, a pozyskanie wiedzy na temat Twojej przeszłości, przebytych chorób czy sytuacji rodzinnej, pomoże nam, w rzetelny sposób zinterpretować wyniki badań. Warto także dostarczyć diagnoście dokumentacje medyczną od lekarza psychiatry czy też wydane wcześniej opinie, o ile takie posiadasz.

W naszych placówkach, stosujemy wyłącznie standaryzowane testy psychologiczne oraz dbamy o to, aby badanie odbyło się w sprzyjających warunkach. Po przeprowadzeniu testów, szczegółowo omawiamy także otrzymane wyniki.

Istnieje także możliwość otrzymania opinii psychologicznej, dotyczącej wyników badania - wystarczy, że taką chęć, zgłosisz nam wcześniej. Czas oczekiwania na dokument, ustalany jest bezpośrednio z osobą wykonującą diagnozę.

 

W Centrum Sensum wykonujemy badania w zakresie intelektu oraz osobowości. Każdorazowo, metody badań dobrane są indywidualne, zgodnie z oczekiwaniami badanego. Poniżej przedstawiamy bazę najważniejszych testów, którymi prowadzimy diagnozy psychologiczne:

  • KOPR (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Test pozwalający na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi, określonymi w ramach danego przedziału wiekowego. Badanie przeznaczone jest dla dzieci już od pierwszego miesiąca życia aż do osiągnięcia dziewiątego roku życia.

 

  • Stanford - Binet 5

Najbardziej powszechnie stosowany, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test, oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji (w szczególności w grupach specjalnych). Badanie testem możliwe jest u dzieci od drugiego roku życia oraz osób dorosłych.

 

  • MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

Test jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości, który uważany za jeden z najrzetelniejszych narzędzi do diagnozowania zaburzeń i trudności psychicznych. Pozwala na dokładną ocenę stanu psychicznego, w tym wykrywania objawów m.in.: depresji, lęku czy hipochondrii. Badanie przeprowadza się wyłącznie u osób pełnoletnich.

 

  • Kwestionariusz SCID 5

Wywiad diagnostyczny przeznaczony do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązka A, B i C) uwzględnionych w DSM-5 (klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych.

 

  • EPQ-R / NEO-Pi-R

Baterie testowe przeznaczone do badania osobowości. EPQ-R służy do badania podstawowych (w teorii Eysencka) wymiarów osobowości. Badanie metodą NEO-PI-R pozwala na szczegółowy opis struktury osobowości. Na podstawie wyników NEO-PI-R można prognozować styl zachowania, myślenia i przeżywania osoby badanej.

 

Kto może zgłosić się na badanie?

Każda osoba, która z pomocą profesjonalnych narzędzi badawczych, zainteresowana jest poznaniem i przyjrzeniem się bliżej, cechom swojej osobowości oraz potencjałowi intelektualnemu. Wskazaniem mogą być również niepokojące objawy psychiczne. Jeśli dodatkowo mamy podejrzenia z czego mogą one wynikać, warto rozważyć badanie diagnostyczne.

Ponadto diagnoza może też być wykonana na zlecenie lekarza psychiatry lub psychoterapeuty. W zależności od powodu zgłoszenia, czyli tego co chcemy zbadać, dobierane są odpowiednie metody diagnostyczne.

 

Więcej informacji możesz uzyskać pod numerem 573 921 771 lub adresem [email protected]

Rezerwuj wizytę online

Umów się na spotkanie, to bardzo proste!

Rezerwuj wizytę
SERWIS WYKORZYSTUJE PLIK COOKIES W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ PERSONALIZACJI USTAWIEŃ SERWISU
Serwis internetowy www.centrumsensum.pl (Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego) używa plików „cookies”. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie działania plików „cookies” znajduje się w nocie prawnej. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków.