Sylwia Bokuniewicz

Psycholog, psychoterapeuta młodzieży oraz dorosłych

   Jestem psychologiem i pedagogiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne oraz z trudnościami adaptacyjnymi. Przez kilka lat byłam także wychowawcą w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz świetlicy młodzieżowej, jak i społecznym kuratorem sądowym w spawach rodzinnych i nieletnich.

   Obecnie pracuję jako psycholog szkolny, udzielam wsparcia i konsultacji w poradni rodzinnej, a także prowadzę grupę wsparcia dla młodzieży. Dodatkowo jestem trenerem TUS I i II stopnia (Trening Umiejętności Społecznych) oraz terapeutą TSR I stopnia (Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach). Na co dzień współpracuję też z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami z przedmiotów: "Diagnoza i Terapia Rodziny", "Psychologia Wychowawcza" oraz "Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie".

   Wiedzę terapeutyczną oraz swoje kompetencje pogłębiam poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Obecnie kontynuuję także studia doktoranckie z pedagogiki, a dodatkowo jestem uczestnikiem całościowego szkolenia terapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS (jestem w trakcie procesu certyfikacji). Prześwieca mi idea, że nauka nigdy się nie kończy.

   Pracuję wykorzystując techniki psychoterapii poznawczo - behawioralnej, terapii systemowej oraz poradnictwa psychologicznego, zgodnie z zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w Kodeksie Etyczno - Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

W Centrum Sensum zajmuję się:

Terapia prowadzone online
Terapia prowadzona w lokalizacji: Bujwida 51

Wolne terminy


Konsultacja psychologiczna
Centrum Sensum - Bujwida 21.06.2024 - 14:00 21.06.2024 - 14:30 21.06.2024 - 15:00 Online 21.06.2024 - 15:00 21.06.2024 - 15:30 21.06.2024 - 16:00
Psychoterapia indywidualna
Centrum Sensum - Bujwida 21.06.2024 - 14:00 21.06.2024 - 14:30 21.06.2024 - 15:00 Online 21.06.2024 - 15:00 21.06.2024 - 15:30 21.06.2024 - 16:00
Konsultacja dziecka
Centrum Sensum - Bujwida 21.06.2024 - 14:00 21.06.2024 - 14:30 21.06.2024 - 15:00 Online 21.06.2024 - 15:00 21.06.2024 - 15:30 21.06.2024 - 16:00
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Centrum Sensum - Bujwida 21.06.2024 - 14:00 21.06.2024 - 14:30 21.06.2024 - 15:00 Online 21.06.2024 - 15:00 21.06.2024 - 15:30 21.06.2024 - 16:00
Zaświadczenie o udziale w terapii
Centrum Sensum - Bujwida 21.06.2024 - 14:00 21.06.2024 - 14:30 21.06.2024 - 15:00 Online 21.06.2024 - 15:00 21.06.2024 - 15:30 21.06.2024 - 16:00