Sylwia Bokuniewicz

Psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin

    Jestem psychologiem i pedagogiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne oraz trudnościami adaptacyjnymi. Byłam wychowawcą w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

     Obecnie pracuję jako psycholog szkolny, pełnię także funkcję kuratora społecznego w sprawach rodzinnych i nieletnich. Dodatkowo pracuję w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz udzielam wsparcia i konsultacji w poradni rodzinnej. Jestem także trenerem TUS (trening umiejętności społecznych).

Na codzień współpracuję z Uniwersytetem Wrocławskim oraz DSW – prowadzę zajęcia ze studentami z przedmiotów ,,Diagnoza i Terapia Rodziny” oraz ,,Psychologia Wychowawcza”.

   Widzę terapeutyczną oraz swoje kompetencje, pogłębiam poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Obecnie kontynuuję studia doktoranckie z pedagogiki. Prześwieca mi idea, że nauka nigdy się nie kończy, więc rozwijam moje umiejętności pomocy drugiej osobie, na szkoleniu z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem uczestnikiem całościowego szkolenia terapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

   Pracuję wykorzystując techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii systemowej oraz poradnictwa psychologicznego zgodnie z zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

    W Centrum Sensum zajmuję się: