Rafał Węgrzyn

Psycholog, psychoterapeuta osób dorosłych

     Ukończyłem psychologię na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu oraz filozofię na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. Aktualnie uczestniczę w 4-letnim, całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii humanistyczno - doświadczeniowej Gestalt, organizowanym przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie - program szkoły jest akredytowany w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

     Jestem także certyfikowanym Logoterapeutą (Terapia Skoncentrowana na Sensie i Wartościach). Szkolenie odbyłem w szkole akredytowanej przez Viktor Frankl Institut w Wiedniu ucząc się u prof. Kazimierza Popielskiego, bezpośredniego ucznia Frankla.

     Ponadto uczestniczyłem w licznych szkoleniach z zakresu m. in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR I), doradztwa zawodowego (Kapitał Kariery), interwencji kryzysowej (Szkoła psychoterapii Dialog, PsychoMedic, Uniwersytet SWPS), terapii Gestalt (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt), mediacji rodzinnych (UPJPII), psychodietetyki (Dolnośląskie Centrum Psychodietetyki) czy uzależnień behawioralnych (Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeni Społecznemu, Karan).

     Doświadczenie zawodowe zdobywałem już w ramach studiów, współpracując z fundacją „Dobrze że jesteś” przy Dolnośląskim Centrum Onkologicznym oraz z Fundacją „Nie widzę problemu”. Następnie pracując w Youth Research Lab oraz w Centrum Badań nad Śmiercią i Umieraniem przy Uniwersytecie SWPS.

     Obecnie, jako ekspert, współpracuję z różnymi instytucjami m. in. Stowarzyszeniem Demagog, Fundacją Otwarte Seminaria Filozoficzno - Psychiatryczne, Fundacją Uniwersytet Dzieci.

     Jako wykładowca akademicki, pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzę takie zajęcia jak: Psychologia emocji i motywacji, Psychologia rozwoju człowieka, Zaawansowana psychologia procesów poznawczych i afektywnych czy też Dylematy etyczne psychologa. Jestem także autorem kilku publikacji naukowych (w m. in. Journal of Applied Psychology: Health and Well-Being, czy Polish Psychological Bulletin) oraz wystąpień na konferencjach i zjazdach towarzystw naukowych.

     Od roku 2017, w swojej pracy psychologicznej, propaguje zdrowe wzorce życia psychicznego oraz humanistyczno - egzystencjalne podejście do człowieka. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Towarzyszę klientom w pokonywaniu trudności związanych z doświadczanymi przez nich kryzysami życiowymi, relacjami interpersonalnymi, poczuciem pustki i bezsensowności. W ramach procesu terapeutycznego, wspieram ich w poszukiwaniu i odkrywaniu poczucia sensu życia. Tam gdzie jest to możliwe, swoją praktykę opieram na dowodach (Evidence - Based Practice), dopełniając ją równie ważną praktyką opartą na wartościach (Values - Based Practice).

     W pracy terapeutycznej niezwykle istotne są dla mnie zasady etyki zawodowej, dlatego poddaję się regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP. Pracuję zgodnie ze standardami Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

W Centrum Sensum zajmuję się:

Terapia prowadzona w lokalizacji: Bujwida 51
Terapia prowadzona w lokalizacji: Bacciarellego 30/10

Wolne terminy


Konsultacja psychologiczna
Centrum Sensum - Bujwida 25.06.2024 - 13:00 25.06.2024 - 16:00 25.06.2024 - 16:30 Centrum Sensum - Bacciarellego 24.06.2024 - 14:00 24.06.2024 - 14:30 24.06.2024 - 15:00
Psychoterapia indywidualna
Centrum Sensum - Bujwida 25.06.2024 - 13:00 25.06.2024 - 16:00 25.06.2024 - 16:30 Centrum Sensum - Bacciarellego 24.06.2024 - 14:00 24.06.2024 - 14:30 24.06.2024 - 15:00
Zaświadczenie o udziale w terapii
Centrum Sensum - Bujwida 25.06.2024 - 13:00 25.06.2024 - 13:30 25.06.2024 - 16:00 Centrum Sensum - Bacciarellego 24.06.2024 - 14:00 24.06.2024 - 14:30 24.06.2024 - 15:00