Paulina Malarz - Czochara

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, trener TUS

     Z wykształcenia jestem psychologiem (specjalność kliniczna) oraz pedagogiem (specjalność edukacja dorosłych). Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo - Behawioralnej, jestem także certyfikowanym Trenerem Treningów Umiejętności Społecznych. Oprócz tego odbyłam szkolenia w zakresie ADHD u dzieci i dorosłych oraz kursy dotyczące pracy z nastolatkami LGBT+, w tym w ze spektrum Autyzmu. Przeszłam również 8-tygodniowy kurs Mindfulness based - stress reduction.  Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia Kliniczna.

     Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk pod okiem specjalistów z Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie wspierałam osoby starsze. Oprócz tego byłam wolontariuszką w Centrum Praw Kobiet. Na co dzień pracuje w placówce integracyjnej, gdzie wspieram młodzież i ich rodziny w mierzeniu się z różnymi przeciwnościami losu.

     W swojej pracy terapeutycznej korzystam z narzędzi i metod Terapii Systemowej, Terapii ACT oraz Terapii Schematów. W pracy z pacjentem ważna jest dla mnie autentyczna relacja opierająca się na życzliwości, zrozumieniu i zaufaniu. Oprócz tego wierze, że każdy posiada w sobie potencjał i potrzebne mu zasoby, a droga terapeutyczna jest narzędziem do osiągnięcia pożądanej zmiany.

     Moja praca zgodna jest z zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w Kodeksie Etyczno - Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

W Centrum Sensum zajmuję się:

Terapia prowadzona w lokalizacji: Bujwida 51

Wolne terminy


Konsultacja psychologiczna
Centrum Sensum - Bujwida 26.06.2024 - 14:00 26.06.2024 - 17:00 26.06.2024 - 17:30
Psychoterapia indywidualna
Centrum Sensum - Bujwida 26.06.2024 - 14:00 26.06.2024 - 17:00 26.06.2024 - 17:30
Konsultacja dziecka
Centrum Sensum - Bujwida 26.06.2024 - 14:00 26.06.2024 - 17:00 26.06.2024 - 17:30
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Centrum Sensum - Bujwida 26.06.2024 - 14:00 26.06.2024 - 17:00 26.06.2024 - 17:30
Zaświadczenie o udziale w terapii
Centrum Sensum - Bujwida 26.06.2024 - 14:00 26.06.2024 - 14:30 26.06.2024 - 17:00
Wydanie opinii na podstawie wykonanego testu
Centrum Sensum - Bujwida 26.06.2024 - 14:00 26.06.2024 - 14:30 26.06.2024 - 17:00