Paulina Barnaś

    Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ze specjalizacją w kierunku psychologii klinicznej oraz psychologii klinicznej dziecka. 

Podczas studiów uzyskałam uprawnienia pedagogiczne. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

    Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów, uczestnicząc w praktykach oraz wolontariacie m. in. w szpitalnych oddziałach geriatrycznych, neurologicznych i psychiatrycznych oraz w szkołach i poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

    Od dwóch lat pracuję jako psycholog i nauczyciel - terapeuta, w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu. W związku z wykonywaną przeze mnie pracą, brałam udział w licznych szkoleniach poszerzających wiedzę w tematyce autyzmu i analizy zachowania. Ponadto ukończyłam szkolenie na temat komunikacji alternatywnej PECS - poziom 1, prowadzone przez Pyramid Polska, a także kurs „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci powyżej 6 r.ż. i młodzieży”, prowadzone przez SCOLARIS.

    Aktualnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności jako słuchaczka czteroletniego kursu psychoterapii, organizowanego przez Wrocławska Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

    W Centrum Sensum prowadzę bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci oraz osób dorosłych.