Michał Henczel

Psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta osób dorosłych

     Jestem psychologiem, terapeutą uzależnień i psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym (CBT), w trakcie szkolenia. Wykształcenie psychologiczne o specjalności klinicznej, zdobyłem na Uniwersytecie Humanistyczno - Społecznym SWPS we Wrocławiu, ukończyłem również czteroletni kurs psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrze Psychoterapii UJ, a także Szkołę Psychoterapii Uzależnień CEDR.

     Zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających mi na samodzielne prowadzenie psychoterapii w nurcie poznawczo - behawioralnym, umożliwiła mi matoniast Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

     Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, udzielając pomocy i wsparcia psychologicznego czy sanatorium ,,Wisła”, realizując m.in. program rehabilitacji psychologicznej. Pracowałem także w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie na Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, gdzie realizowałem oddziaływania psychologiczne w zakresie medycyny.

     Oprócz prowadzenia psychoterapii i wsparcia psychologicznego, pracuję z osobami z niepełnosprawnościami, świadczę także specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

     W pracy terapeutycznej, korzystam z podejścia poznawczo - behawioralnego, ze względu na potwierdzoną naukowo skuteczność jego oddziaływań oraz założenie, że mamy w jakimś stopniu wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasz sposób myślenia. Poprzez terapię, możliwe jest poznanie swoich utrwalonych zachowań, sposobów myślenia, emocji i ich modyfikacja, a także doświadczenie większego poczucia wpływu na swoje życie.

     Wykorzystuję wiele technik mających na celu zmianę wzorców myślenia, emocji i zachowań. Są one indywidualnie dobrane do konkretnego uczestnika terapii na podstawie konceptualizacji. Wykorzystuję również elementy, tak zwanej trzeciej fali terapii CBT: terapii schematów, a także praktyki uważności.

     Pracuję zgodnie ze standardami etyki zawodu psychologa, a niesamowicie ważne dla mnie jest tworzenie relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa, przy zachowaniu autonomii i podmiotowości moich pacjentów.

 

W Centrum Sensum zajmuję się:

Terapia prowadzone online
Terapia prowadzona w lokalizacji: Bujwida 51

Wolne terminy


Konsultacja psychologiczna
Centrum Sensum - Bujwida 09.07.2024 - 15:00 Online 24.06.2024 - 16:00 24.06.2024 - 18:00 24.06.2024 - 18:30
Psychoterapia indywidualna
Centrum Sensum - Bujwida 09.07.2024 - 15:00 Online 24.06.2024 - 16:00 24.06.2024 - 18:00 24.06.2024 - 18:30
Zaświadczenie o udziale w terapii
Centrum Sensum - Bujwida 09.07.2024 - 15:00 09.07.2024 - 15:30 Online 24.06.2024 - 16:00 24.06.2024 - 16:30 24.06.2024 - 18:00
Konsultacja z terapeutą uzależnień
Centrum Sensum - Bujwida 09.07.2024 - 15:00 Online 24.06.2024 - 16:00 24.06.2024 - 18:00 24.06.2024 - 18:30
Terapia uzależnień
Centrum Sensum - Bujwida 09.07.2024 - 15:00 Online 24.06.2024 - 16:00 24.06.2024 - 18:00 24.06.2024 - 18:30

Umów wizytę

Michał Henczel - ZnanyLekarz.pl