Marta Dziewierska

    Jestem absolwentką studiów o kierunku psychologia, na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego.

     Swoją wiedzę, poszerzałam poprzez uczestnictwo w Studium Psychologii Sądowej oraz dwusemestralnych studiach z zakresu Praktycznej Diagnozy Psychologicznej, prowadzonej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Posiadam także uprawienia do posługiwania się testem inteligencji Stanford - Binet 5 oraz do pracy z Pacjentem metodą Biofeedback.

   Ukończyłam szkolenie, pozwalające na wydawanie zaświadczeń, dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń, a także badania psychologiczne kuratorów, asesorów, sędziów oraz osób pracujących w firmach ochroniarskich. Obecnie, jestem także słuchaczką czteroletniego, całościowego kursu dla psychoterapeutów, organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego
i Rozwoju Psychoterapii.

W 2015 roku, zostałam ustanowiona biegłym sądowym z zakresu psychologii, działającą przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

     Kompetencje zawodowe, zdobywałam w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, młodzieżą narażoną na wykluczenie społeczne, a także dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracowałam jako psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej, opiniuje na zlecenia wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratur oraz sądów rejonowych.

     Dodatkowo, biorę czynny udział w przesłuchaniach nieletnich ofiar przestępstw. Prowadziłam także grupę wsparcia, dla rodzin osób
z doświadczeniem choroby psychicznej. Posiadam łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

     Swoją wiedzę poszerzam, biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach, a moja praca, poddawana jest regularnej superwizji.

 

     W Centrum Sensum zajmuję się:

Umów wizytę

Marta Dziewierska - ZnanyLekarz.pl