Magdalena Narkiewicz

     Jestem absolwentką studiów magisterskich z zakresu psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

     Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w przedszkolach, a także jako terapeuta w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej z dziećmi na każdym etapie rozwojowym - od dzieci wczesnoszkolnych aż po nastolatków, a także z ich rodzicami. Dodatkowo, posiadam doświadczenie w pomocy osobom wykluczonym społecznie, które zdobywałam podczas pracy w ramach projektów unijnych.

     Wiedzę oraz umiejętności praktyczne poszerzam m.in. poprzez udział w całościowym szkoleniu w Centrum Terapii Krótkoterminowej. Pracując w tym podejściu, podczas wspólnych spotkań z Pacjentem, skupiamy się na teraźniejszości i przyszłości przy jednoczesnym poszanowaniu przeszłości i przeżyć osoby zmagającej się z trudnościami w swoim życiu.

     Specjalizuję się w pomocy dorosłym oraz dzieciom, w kryzysie takim jak doświadczenie wypadku, żałoby czy rozwodu. Bardzo ważnym aspektem moich zainteresowań, jest także proces adopcyjny oraz rodzicielstwo zastępcze - miałam okazję towarzyszyć dzieciom i rodzinom w procesie adopcyjnym, tak polskim, jak i zagranicznym.

     Swoją pomoc kieruję do rodzin, które posiadają dzieci przysposobione (adoptowane), przebywające w pieczy zastępczej, wymagające wsparcia związanego z różnymi aspektami funkcjonowania w nowym, nieznanym środowisku.

     Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

 

     W Centrum Sensum zajmuje się: