Ewa Kazanowska

Terapeuta uzależnień, psychoterapeuta osób dorosłych

     Jestem terapeutką uzależnień (w procesie certyfikacji), specjalistką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia, psychoterapeutką Gestalt (w trakcie szkolenia), praktykiem Somatic Experiencing® (w trakcie szkolenia).

     W pracy z Klientem korzystam z wiedzy psychologicznej zdobytej podczas studiów na Uniwersytecie SWPS oraz z umiejętności nabywanych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (jestem w trakcie 4 – letniego szkolenia). Ukończyłam akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia szkolenie w zakresie Terapii Uzależnień oraz Program Ograniczania Picia. Korzystam z metod Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz z założeń i metod pracy z objawami traumy i chronicznego stresu Somatic Experiencing® (jestem w trakcie 3 – letniego szkolenia).

     Cenne jest dla mnie doświadczenie zdobyte w Fundacji Nagle Sami, w której wspierałam osoby, które utraciły kogoś bliskiego, oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie podejmowałam interwencje i prowadziłam konsultacje z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc. Prowadziłam terapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych w Centrum Odwykowym i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Współpracuję z wrocławskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

     Wspieram, wzmacniam i motywuję do zmiany. Ważne jest dla mnie zbudowanie bezpiecznej relacji oraz przestrzeni na odkrycie i zrozumienie potrzeb i emocji Klienta. Podczas spotkań wspólnie poszukujemy tego, co na ten moment jest dla Klienta najważniejsze, koncentrując się na zasobach i możliwych rozwiązaniach. Odkrywamy przekonania oraz mechanizmy, które mogą utrudniać zdrowe funkcjonowanie, a także zależności między myślami, emocjami i reakcjami ciała. Staramy się wspólnie zrozumieć w jakich sytuacjach i dlaczego pojawiają się zachowania szkodliwe oraz szukamy innych, zdrowszych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

     Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Regularnie uczestniczę w warsztatach związanych z psychoterapią, w szczególności z zakresu pracy z ciałem oraz pracy z osobami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń.

 

W Centrum Sensum zajmuję się:

Terapia prowadzone online
Terapia prowadzona w lokalizacji: Bujwida 51

Wolne terminy


Psychoterapia indywidualna
Centrum Sensum - Bujwida 10.10.2023 - 15:00 10.10.2023 - 15:30 10.10.2023 - 16:00 Online 10.10.2023 - 15:00 10.10.2023 - 15:30 10.10.2023 - 16:00
Konsultacja z terapeutą uzależnień
Centrum Sensum - Bujwida 10.10.2023 - 15:00 10.10.2023 - 15:30 10.10.2023 - 16:00 Online 10.10.2023 - 15:00 10.10.2023 - 15:30 10.10.2023 - 16:00
Terapia uzależnień
Centrum Sensum - Bujwida 10.10.2023 - 15:00 10.10.2023 - 15:30 10.10.2023 - 16:00 Online 10.10.2023 - 15:00 10.10.2023 - 15:30 10.10.2023 - 16:00