Aleksandra Porębiak - Głos

Psycholog dziecięcy, diagnosta

     Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe w zakresie Diagnozy Klinicznej Dziecka i Jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim.  Zrealizowałam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Aktualnie uczestniczę w rocznym szkoleniu w zakresie terapii dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Posiadam kompetencje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz uprawnienia diagnostyczne do przeprowadzania badań skalą inteligencji SB-5 oraz testem Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP.

     Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako diagnosta i terapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz jako psycholog w przedszkolu terapeutycznym. Prowadziłam warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalne w ramach współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku szkolnym w klubie środowiskowym. Od 4 lat prowadzę terapię dzieci i młodzieży, a także konsultacje dla rodziców i wychowawców. Aktualnie pełnię również funkcję psychologa w przedszkolu publicznym.

     Stale aktualizuję swoją wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach. Pracuję z dziećmi i nastolatkami przejawiającymi trudności m.in.  w postaci zaburzeń lękowych (w tym mutyzmu wybiórczego), depresji, zaparć nawykowych, nadpobudliwości psychoruchowej, spektrum autyzmu, zaburzeń adaptacyjnych. Wspieram młode osoby przeżywające kryzysy rozwojowe i sytuacyjne tj. śmierć lub sytuacja okołorozwodowa w rodzinie. Towarzyszę rodzicom i opiekunom w doborze najbardziej optymalnych metod wychowawczych.

     W pracy łączę swoją wiedzę na temat rozwoju dzieci i młodzieży z empatią i autentyczną relacją. Staram się dostrzec perspektywę młodego człowieka, zrozumieć go i wspomóc w odkrywaniu zasobów i uczuć, kształtowaniu umiejętności i poszukiwaniu rozwiązań. Dążę do nawiązania współpracy z rodzicami, gdyż wierzę, że ich zaangażowanie jest bardzo ważne w osiągnięciu satysfakcjonującej zmiany.

 

W Centrum Sensum zajmuję się:

Terapia prowadzona w lokalizacji: Bujwida 51

Wolne terminy


Konsultacja dziecka
Centrum Sensum - Bujwida 02.07.2024 - 16:00 02.07.2024 - 18:00 02.07.2024 - 18:30
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Centrum Sensum - Bujwida 02.07.2024 - 16:00 02.07.2024 - 18:00 02.07.2024 - 18:30
Badanie inteligencji
Centrum Sensum - Bujwida 02.07.2024 - 18:00 02.07.2024 - 18:30 02.07.2024 - 19:00
Zaświadczenie o udziale w terapii
Centrum Sensum - Bujwida 02.07.2024 - 16:00 02.07.2024 - 16:30 02.07.2024 - 18:00
Wydanie opinii na podstawie wykonanego testu
Centrum Sensum - Bujwida 02.07.2024 - 16:00 02.07.2024 - 16:30 02.07.2024 - 18:00

Umów wizytę

Aleksandra Porębiak - Głos - ZnanyLekarz.pl