Aleksandra Białek

     Jestem absolwentką dziennych studiów psychologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz szkoły psychoterapii Gestalt Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Pracuję terapeutycznie z dorosłymi oraz młodzieżą, udzielam konsultacji i poradnictwa rodzicom. Tworzę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, młodzieży oraz szkolenia.

     Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, szkołach, a także w ramach działalności prywatnych poradni psychologicznych. Brałam udział w treningach terapeutycznych Ośrodka Edukacji Psychologicznej oraz w szkoleniach połączonych z pracą własną metodą psychodramy.

     Za najistotniejsze w pracy psychoterapeutycznej uważam odnajdywanie i przywracanie Pacjentom naturalnej samoregulacji. Skupiam się na oddawaniu im poczucia odpowiedzialności za swoje życie i wprowadzane w nim zmiany. Pracuję na założeniach Gestaltu, zakładających że zmiany możliwe są jedynie, gdy akceptujemy siebie, akceptacja ta jest bowiem warunkiem rozwoju, poprzez świadome podejmowanie decyzji. W swojej praktyce korzystam również z założeń psychoterapii psychodynamicznej.

     Za równie ważnie, uważam badanie doświadczeń Pacjentów oraz ich relacji z terapeutą. W trakcie procesu terapeutycznego, wspólnie z Pacjentem odnajdujemy nierozwojowe wzorce funkcjonowania, w celu podjęcia próby zmiany destrukcyjnych czy problematycznych schematów odczuwania i działania.

 

     W Centrum Sensum zajmuję się: