Agata Kłonowska

      Jestem psycholożką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i seksuolożką w trakcie specjalizacji. Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prowadzę konsultacje seksuologiczne i psychologiczne, psychoedukację oraz terapię.

   Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Nieustannie poszerzam kompetencje poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowo - szkoleniowych, kursach i warsztatach z seksuologii. Biorę regularnie udział w kursach doskonalących w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Obecnie dokształcam się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam w oddziale całodobowym ogólnopsychiatrycznym w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej oraz poprzez prowadzenie psychoedukacyjnych warsztatów, wspieranie działań podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą i działających na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu we Wrocławiu, a także poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w placówkach oświatowych. Udzielałam konsultacji psychologicznych, prowadziłam psychoedukację i edukację seksualną w obszarze rozwoju seksualnego dzieci dla rodziców i opiekunów prawnych. Prowadzę także konsultacji psychologicznych i seksuologicznych w poradniach prywatnych.

 

     W Centrum Sensum zajmuję się: