Agata Golema

Pedagog, terapeuta uzależnień młodzieży i osób dorosłych

     Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji), z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, które jest akredytowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jestem także absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, po specjalizacji z pedagogiki resocjalizacyjnej.

     Moje doświadczenie zawodowe, zdobywałam pracując zarówno indywidulanie, jak i grupowo, z pacjentami w Poradniach Leczenia Uzależnień we Wrocławiu i w Poznaniu. Ponadto mam doświadczenie w pracy w ośrodku Monar we Wrocławiu oraz w pracy środowiskowej z osobami uzależnionymi w Fundacji Salida we Wrocławiu.

     Prowadziłam psychoterapię grupową dla osób uzależnionych na etapie wstępnym (grupa edukacyjna) oraz pogłębionym. Mam również doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku szkolnym.

     Pracuję z osobami zmagającymi się z problemami związanymi z używaniem substancji chemicznych np. alkoholu czy substancji psychoaktywnych oraz cierpiącymi z powodu nałogowych zachowań np. hazard, pracoholizm i inne. Pomagam również bliskim i rodzinom osób uzależnionych – osobom współuzależnionym i DDA.

     Podczas terapii kieruję się zasadami zgodnymi z etyką zawodu psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, dzięki czemu mam pewność, że moja praca z pacjentem, zmierza zawsze we właściwym kierunku. W gabinecie kieruję się empatią, cierpliwością i zrozumieniem, dobierając indywidualnie metody, formy i środki pracy, dostosowując terapię do potrzeb i problemów pacjenta.

     Pogłębiam swoją wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach związanych z tematyką uzależnień i psychoterapii.

 

W Centrum Sensum zajmuje się:

Terapia prowadzone online
Terapia prowadzona w lokalizacji: Bujwida 51

Wolne terminy


Konsultacja psychologiczna
Centrum Sensum - Bujwida 11.10.2023 - 10:00 11.10.2023 - 10:30 11.10.2023 - 11:00 Online 10.10.2023 - 14:00 10.10.2023 - 14:30 10.10.2023 - 15:00 Centrum Sensum - Krupnicza 10.10.2023 - 14:00 10.10.2023 - 14:30 10.10.2023 - 15:00
Psychoterapia indywidualna
Centrum Sensum - Bujwida 11.10.2023 - 10:00 11.10.2023 - 10:30 11.10.2023 - 11:00 Online 10.10.2023 - 14:00 10.10.2023 - 14:30 10.10.2023 - 15:00 Centrum Sensum - Krupnicza 10.10.2023 - 14:00 10.10.2023 - 14:30 10.10.2023 - 15:00
Konsultacja z terapeutą uzależnień
Centrum Sensum - Bujwida 11.10.2023 - 10:00 11.10.2023 - 10:30 11.10.2023 - 11:00 Online 10.10.2023 - 14:00 10.10.2023 - 14:30 10.10.2023 - 15:00 Centrum Sensum - Krupnicza 10.10.2023 - 14:00 10.10.2023 - 14:30 10.10.2023 - 15:00
Terapia uzależnień
Centrum Sensum - Bujwida 11.10.2023 - 10:00 11.10.2023 - 10:30 11.10.2023 - 11:00 Online 10.10.2023 - 14:00 10.10.2023 - 14:30 10.10.2023 - 15:00 Centrum Sensum - Krupnicza 10.10.2023 - 14:00 10.10.2023 - 14:30 10.10.2023 - 15:00