Agata Coretti

Psycholog, psychoterapeuta osób dorosłych

     W 2016 roku ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktualnie jestem w trakcie całościowego Kursu Psychoterapii Integracyjnej, we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, który jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem czlonkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

     Od czasu studiów, moje zainteresowania krążyły głównie wokół pracy wsparciowej i psychoterapii, poszerzałam także swoją wiedzę poprzez zajęcia fakultetowe, praktyki, udział w warsztatach i konferencjach. Miałam okazję uczyć się pracy psychoterapeutycznej w ramach praktyk w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju, jak również obserwować pracę w takich jednostkach jak Krakowski Ośrodek Terapii, Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, przedszkola i inne.

     Pracuję w nurcie psychodynamicznym, jednak stale poszerzam wiedze z zakresu innych technik psychoterapii, wierząc w potencjał podejścia integratywnego. Zapraszam do wspólnej pracy osoby z trudnościami w zakresie relacji, problemów z komunikacją i emocjami oraz chętnych do zagłębienia tematyki samorozwoju. Swoje wsparcie oferuję również osobom z doświadczeniem zaburzeń lękowych i nastroju, a także problemami w obszarze tożsamości.

     W pracy z klientem istotne są dla mnie takie aspekty jak poszerzanie wglądu i samoświadomości, budowanie dobrej relacji terapeutycznej, badanie wpływów wczesnych doświadczeń na kształtowanie obecnych myśli, uczuć i zachowań. Ważne jest dla mnie zbudowanie kontaktu terapeutycznego opartego na szacunku, empatii i autentyczności.

     Od niemal 8 lat pracuje w środowisku międzynarodowym, wykorzystując wiedze psychologiczna do wspierania pracowników oraz procesów związanych z zarządzaniem, w sytuacjach wymagających dobrej komunikacji, rozwiązywania problemów i empatii.

W Centrum Sensum zajmuję się:

______________________________

 

     Nel 2016, ho conseguito la laurea magistrale presso l'Istituto di Psicologia Applicata dell'Università Jagellonica. Attualmente, sto completando un Corso Integrato di Psicoterapia presso la Fondazione per la Salute Mentale e lo Sviluppo della Psicoterapia a Breslavia, accreditato dalla Società Psichiatrica Polacca, di cui sono membro.

     Sin dagli anni accademici, mi sono focalizzata principalmente sul supporto e sulla psicoterapia, arricchendo le mie competenze attraverso corsi, stage e partecipazioni a workshop e conferenze. Ho avuto l'opportunità di acquisire esperienza pratica in psicoterapia durante gli stage presso l'Ospedale Universitario di Cracovia, nel Reparto diurno per il trattamento dei disturbi emotivi e dell'umore. Ho inoltre avuto modo di osservare le dinamiche lavorative presso istituzioni quali il Centro di Terapia di Cracovia, il Centro di Riabilitazione dello Sviluppo, nonché in contesti come gli asili.

     Lavoro nell'approccio psicodinamico, ma continuo ad ampliare le mie conoscenze anche in altri metodi psicoterapeutici, credendo nel potenziale dell'approccio integrativo, nel seguire il cliente e nel trarre beneficio dalle tecniche e dagli avanzamenti di altre metodologie. Vi invito ad esplorare insieme le difficoltà legate alle relazioni, ai problemi di comunicazione o emotivi, ai disturbi d'ansia e dell'umore, all'identità o allo sviluppo personale.

     In terapia, insieme al cliente, esamino elementi come le esperienze infantili, i modelli di attaccamento, le dinamiche familiari, i conflitti irrisolti, i modelli nascosti di pensiero, i sentimenti e i comportamenti.

     Da quasi otto anni, opero in un contesto internazionale, applicando la mia conoscenza psicologica per sostenere i dipendenti e le dinamiche gestionali, in situazioni che richiedono competenze comunicative avanzate, risoluzione dei problemi ed empatia.

Presso il Centro Sensum, le mie competenze sono focalizzate su:

Terapia prowadzona w lokalizacji: Bujwida 51

Wolne terminy


Konsultacja psychologiczna
Centrum Sensum - Bujwida 24.06.2024 - 15:00 24.06.2024 - 15:30 24.06.2024 - 16:00
Psychoterapia indywidualna
Centrum Sensum - Bujwida 24.06.2024 - 15:00 24.06.2024 - 15:30 24.06.2024 - 16:00
Psychoterapia indywidualna w języku włoskim (Psicoterapia in Italiano)
Centrum Sensum - Bujwida 24.06.2024 - 15:00 24.06.2024 - 15:30 24.06.2024 - 16:00