Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna?

  • Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego, staramy się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidzieć możliwości i sposób ich zmiany
  • Diagnoza psychologiczna w "Sensum" to najczęściej cykl 3 lub 4 spotkań
  • Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu, analizy dotychczasowej dokumentacji medycznej, opinii psychologicznych i relacji rodzinnych
  • Kolejne spotkanie to zwykle zastosowanie dobranych indywidualnie narzędzi badawczych
  • Ostatnie spotkanie najczęściej służy omówieniu uzyskanych w badaniu wyników oraz wynikających z nich wniosków odnośnie dalszego postępowania

 

W Centrum Wsparcia i Rozwoju Psychologicznego "Sensum", wykonujemy diagnozę:

  • Badania osobowości – pozwalające stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony.
  • Badania intelektu – pozwalające określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych, np. koncentracji uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, spostrzegania.
  • Badania neuropsychologiczne – pozwalające rozpoznać obecność ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz ocenić sprawność funkcjonowania poznawczego.

Rezerwuj wizytę online

Umów się na spotkanie, to bardzo proste!

Rezerwuj wizytę
SERWIS WYKORZYSTUJE PLIK COOKIES W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ PERSONALIZACJI USTAWIEŃ SERWISU
Serwis internetowy www.centrumsensum.pl (Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego) używa plików „cookies”. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie działania plików „cookies” znajduje się w nocie prawnej. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków.