Badania uprawniające do posiadania broni

Do kogo adresowane są badania?

  • Do każdej osoby, chcącej posiadać broń, w celu ochrony osobistej, a także broń sportową lub myśliwską
  • Podczas badania psycholog stwierdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej (wymienionych w ustawie o broni i amunicji), a więc sprawdza, czy jest sprawna umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią
  • Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę poziomu umysłowego, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej
  • Badanie kończy się wydaniem orzeczenia, stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią
  • W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat, natomiast w przypadku broni myśliwskiej nie ma obowiązku okresowego powtarzania badań, wymagane są one jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o pozwolenie na posiadanie broni

Rezerwuj wizytę online

Umów się na spotkanie, to bardzo proste!

Rezerwuj wizytę
SERWIS WYKORZYSTUJE PLIK COOKIES W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ PERSONALIZACJI USTAWIEŃ SERWISU
Serwis internetowy www.centrumsensum.pl (Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego) używa plików „cookies”. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie działania plików „cookies” znajduje się w nocie prawnej. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków.